Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

Sy5
I don't try to be funny. It's just that I feel the world is a little bit absurd and off-kilter and I'm sort of reporting.
— John Baldessari (1931 - 2020)
Reposted fromverronique verronique viaexistential existential

March 26 2020

Sy5
6940 9c50 390
Reposted fromtfu tfu viamrpaf mrpaf
Sy5
4801 8c6b 390
Reposted fromthesandlion thesandlion viamrpaf mrpaf
Sy5
6987 1ff4 390
Reposted frommangoe mangoe viamrpaf mrpaf
Sy5
6195 9f8f 390
Reposted fromerq erq vialonelyjulia lonelyjulia
Sy5
3049 dbd2 390
Reposted frompiehus piehus vialonelyjulia lonelyjulia
Sy5
3224 25c8 390
Reposted fromstroschek stroschek viaganzrockbar ganzrockbar
Sy5
1821 e01e 390
Reposted fromSandril Sandril viafadenb fadenb
Sy5
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

March 13 2020

Sy5
0029 9c3c 390
Reposted fromzciach zciach vianesrait nesrait

March 10 2020

Sy5
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromtomowa tomowa vianiskowo niskowo

March 09 2020

Sy5
9306 17f5 390
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamagolek22 magolek22
Sy5
1790 89a5 390
Reposted fromowca owca viamagolek22 magolek22
Sy5
6240 858f 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamagolek22 magolek22
Sy5

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viapinulowa pinulowa
Sy5
7134 e552 390
Reposted fromratek ratek vianesrait nesrait
Sy5
0097 cd88 390
Sy5
6075 1425 390
Reposted fromsoftboi softboi viajuzernejm juzernejm
Sy5
6075 1425 390
Reposted fromsoftboi softboi viajuzernejm juzernejm

March 02 2020

Sy5
Jeśli ktoś spoliczkuje Ciebie słowem, oddaj mu milczeniem. Obojętność i brak reakcji często piecze bardziej.
— Marta Tatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl