Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

Sy5
2146 9380 500
Reposted fromZircon Zircon viahornypigeon hornypigeon
Sy5
7140 05cb 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahornypigeon hornypigeon

September 12 2018

Sy5
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Sy5
9293 223f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Sy5
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viaCannonball Cannonball
Sy5
Sy5
1173 187d
Reposted fromteijakool teijakool
Sy5
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds
Sy5
Sy5
Sy5
0407 e074 500
Reposted fromwooles wooles viaoutofmyhead outofmyhead
Sy5
Sy5
Sy5
Na poziomie intelektualnym rozumiemy, że każdy myśli inaczej, że można inaczej odczuwać. Ale na poziomie emocjonalnym bardzo oczekujemy, by postąpił w określony sposób.
— Najgorszy człowiek na świecie-Małgorzata Halber
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutofmyhead outofmyhead

August 21 2018

Sy5
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead

August 19 2018

Sy5
4341 48e3
Reposted fromanheros anheros

August 18 2018

Sy5
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Sy5
Reposted frommrrru mrrru viapikkumyy pikkumyy
Sy5
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Sy5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl