Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

Sy5
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Sy5
1314 a9d7
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viagrovly grovly
Sy5

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viafabulous-lazy fabulous-lazy

December 30 2017

Sy5
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viaohhmarigold ohhmarigold
Sy5
9049 5350 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaedhell edhell
Sy5
6894 c817 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Sy5
8697 4b58 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaRedHeadCath RedHeadCath
Sy5
2424 4499
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
Sy5
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayourhabit yourhabit
1567 2f98 500
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
Sy5
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamalinowowa malinowowa
Sy5
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa
Sy5
8967 a818 500
Reposted frommeem meem viatishka tishka
Sy5
7708 e92a 500
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
Sy5
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viamalinowowa malinowowa
Sy5
You’ll be fine. You’re 25. Feeling [unsure] and lost is part of your path. Don’t avoid it. See what those feelings are showing you and use it. Take a breath. You’ll be okay. Even if you don’t feel okay all the time.
— Louis C.K., Untitled
Reposted fromhormeza hormeza viamalinowowa malinowowa
Sy5
2214 a02b
Reposted from2017 2017 viaRedHeadCath RedHeadCath
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl