Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Sy5
6790 ca7c 500
Reposted fromrichardth richardth viaSilentForest SilentForest
Sy5
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasofakante sofakante

July 18 2018

Sy5
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaLuukka Luukka
Sy5
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viablacksadcat blacksadcat
Sy5
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viablacksadcat blacksadcat

July 17 2018

Sy5
1361 fe21 500
Reposted fromfelicka felicka viaMartwa13 Martwa13
Sy5
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 16 2018

Sy5
7269 c49b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Sy5
0418 3bc3
Reposted from100p 100p viagoncka goncka
Sy5
3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viaspontaneous spontaneous

July 14 2018

Sy5
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Sy5
3275 dd3f 500
Reposted fromZircon Zircon viajudysza judysza
Sy5
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaperesekere peresekere
Sy5
2699 4b3a
Reposted fromzciach zciach viaBiesBerenice BiesBerenice
Sy5
1287 033c 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaSanthe Santhe
Sy5
8148 821c
Reposted fromteijakool teijakool viajulann julann
6093 6de3
Reposted fromidiod idiod viaLane Lane
Sy5
9841 e1ff
Sy5
5582 5251 500
Reposted fromrexnoctu rexnoctu viatymka tymka
Sy5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl